Naše reference

Poleg vseh spodaj naštetih referenc in mnogih zasebnih hiš so naše reference pleskarskih in slikopleskarskih del še: SDK na Cankarjevi v Ljubljani, Ljubljanski kinematografi, Kolosej v Ljubljani, Toplarna v Mostah – Ljubljana, Narodni muzej v Ljubljani, Petrol v Zalogu – Ljubljana,Mestna hranilnica na Čopovi v Ljubljani in še mnogo drugih...

#Naročnik Naziv objekta
oz. lokacija
Datum
izvedbe
Obdelane
slikopleskarske
površine v m2
1.Kraški Zidar d.d. PSTO Zeleni Dvor
Ljubljana
30.05.2002 30.645,00
2.GPG d.d. Mladika 23.10.2000  
3.GPG d.d. WTC in trgovski
center
23.03.1999  
(zapisov: 53)
<<<12>>>