O podjetju

MOJA d.o.o. Dobrunje 

Sostrska c. 2A
1261 Ljubljana - Dobrunje
Tel.:  +386 (0)1 5429 201
Faks.:  +386 (0)1 5429 221
Podjetje zastopa: direktor Janez Mohar
ID za DDV: SI13648748
Matična številka: 5631343
TRR: 10100-0037611842
19100-0010146060

Smo podjetje z štirideset letno tradicijo in z dvajset zaposlenimi , naša osnovne dejavnosti so:

Naše glavno vodilo je zadovoljna stranka, za kar poskrbimo s prijaznostjo, strokovno ter kvalitetno opravljenim delom v dogovorjenih rokih za pošteno ceno. Vedno smo v koraku z novimi tehnologijami in razvoju na področju stroke. 

V prihodnosti nameravamo razvijati predvsem večjo fleksibilnost na področju zaključnih del v gradbeništvu, predvsem pa naše dolgoletne izkušnje še nadgrajevati iz izboljšati.