MOJA d.o.o. Dobrunje

Sostrska c. 2A
1261 Ljubljana - Dobrunje
Tel.: +386 (0)1 5429 201
Faks.: +386 (0)1 5429 221
Podjetje zastopa: direktor Janez Mohar
ID za DDV: SI13648748
Matična številka: 5631343
TRR: 10100-0037611842
19100-0010146060

 

Pošljite nam sporočilo